NYA MARKNADSFÖRINGSMETODER

Marknadsföring idag jämfört med förr

 

Marknadsföring idag handlar om alla de aktiviteter som ett företag gör för att antingen marknadsföra sig själva eller marknadsföra en tjänst eller en produkt som man säljer. Det handlar också om vilken målgrupp som man vänder sig till samt även vilket pris man sätter på varan eller tjänsten som man säljer. Marknadsföring idag finns i alla typer av media som tv, radio, internet och i tidningar med mera.

Om man vill jämföra dagens marknadsföring jämfört med hur det var förr så finns det stora skillnader. Dagens marknadsföring handlar om all typ av marknadsföringskoncept. Allt har en betydelse när det kommer till marknadsföring idag. Man talar om en holistisk marknadsföring, helt enkelt en helhetssyn på marknadsföring. Där ingår det fyra viktiga komponenter och dessa är relationsmarknadsföring, intern marknadsföring, integrerad marknadsföring samt socialt lyhörd marknadsföring. Marknadssementeringar och olika positioner har hjälpt till med att öka klyftorna i samhället. Den holistiska marknadsföringen hjälper där till med att de olika segmenten närmar sig varandra. 

Markadsföringen från förr kom på riktigt i mitten på 1900-talet och vid denna period då tillverkades det varor vid de marknader där behoven sågs som omättliga människor fick det bättre och kunde köpa varor och man konsumerade. Marknadsföring hade man inte någon större nytta av. Företagen växte och blev större, nya företag växte fram och skapade nya segment på marknaden. Behoven för hushållen blev alltmer differentierade och man ville ha olika typer av samma saker, som till exempel bilar. Produktionen fortsatte i den takt som förut och detta gav en överproduktion av varor. Marknadsföringen skulle göra sig allt mer gällande för att locka till sig köpare så lade företagen ner mer pengar på marknadsföring. 

På 1950-talet så handlade marknadsföring framförallt om produktion och företagen producerade varor. På 1960-talet då skedde en del förändringar och man började mer se på produkternas kvalitet. Företagen ansåg att så länge som produkterna höll en hög standard så såldes produkterna. För både 1950- och 1960-talet så var marknadsföringen främst riktad till att sälja eller marknadsföra en produkt och inte se till nya kunders önskemål. Detta innebar att man sålde en produkt med hjälp av marknadsföring för att kunna uppnå så hög försäljning som möjligt. På 1970-talet så började det mer och mer övergå till att handla om vad kunder behövde och ville ha. Kundorientering är kanske den vanligaste orienteringen som även används i modern marknadsföring. Det handlar om ett företag som i huvudsak baserar sina marknadsplaner kring marknadsföringskoncept, och på så sätt leverera produkter som passar nya konsumenters smak. Som ett exempel skulle ett företag anställa marknadsundersökningar för att mäta konsumenternas önskemål. Använda FoU, forskning och utveckling, för att utveckla en produkt som är anpassad från informationen och sedan använda det i marknadsförings tekniker för att garantera människorna att produkten finns. FoU-företag hade ofta parallella kundorientering med FoU-faser för att säkerställa att de önskade kundspecifikationerna producerades. Anpassning och maximering är den mätbara metod för att mer effektivt upprätthålla specifika kundbehov i försök att maximera anpassning av en produkt eller tjänst som man erbjöd kunden.

Vill du veta mer?

Typer av marknadsföringsmodeller

Ta egna marknadsföringskurser!

Copyright (C) - All rights reserved